Späť / Back

Študenti / Students

Oznam pre študentov

Vážené študentky, vážení študenti,
Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu kybernetického útoku na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici nefungujú naše elektronické systémy, vrátane Akademického informačného systému AiS2. Informácie týkajúce sa jeho opätovného sfunkčnenia budú zverejňované na tejto stránke. Prosíme vás, aby ste sledovali zverejňované informácie na tejto stránke.


Announcement for students

Dear students,
We would like to inform you that due to the cyber-attack on Matej Bel University in Banská Bystrica, our electronic systems, including the Academic Information System AiS2, are not fully functional. Information regarding the functionality will be published on this website, so we kindly ask you to follow the information published on this website.