Späť / Back

Štipendiá z Plánu obnovy / Recovery and Resilience Plan Scholarships

Oznam pre uchádzačov so štátnou príslušnosťou SR – štipendiá z Plánu obnovy a odolnosti

Podávanie žiadostí o štipendium v rámci Plánu obnovy a odolnosti „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ pre domácich talentovaných študentov, je spustené a žiadosti môžete podať na https://stipendia.portalvs.sk do 20. júla 2023.


Notice for applicants with Slovak nationality - Recovery and Resilience Plan scholarships

The application for scholarships under the Recovery and Resilience Plan "Študujem doma, Slovensko ma odmení" for talented domestic students is now open and you can submit your application until 20 July 2023 at https://stipendia.portalvs.sk

Oznam pre zahraničných uchádzačov – štipendiá z Plánu obnovy a odolnosti

Pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí absolvovali SAT test je možné získať štipendium po registrácii na stránke http://scholarships.portalvs.sk

Termín na podanie žiadosti bude v priebehu júla 2023 zverejnený na vyššie uvedenej webovej stránke.


Notice for international applicants - Recovery and Resilience Plan scholarships

Scholarships are available for talented international students who pass the SAT test by registering at http://scholarships.portalvs.sk

The application deadline will be posted on the above website during July 2023.