Späť / Back

Správa účelových zariadení
(Ubytovanie / Accommodation)

Žiadosť o pridelenie lôžka

Žiadosti o prideľovanie lôžka môžete zasielať najneskôr do 31. 7. 2023, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze:

ONLINE FORMULÁR

Je v záujme univerzity, aby Vaše žiadosti o pridelenie lôžka boli vybavené v maximálnej možnej miere. Z dôvodu nefunkčnosti AiS2 nie je možné pôvodne stanovené termíny dodržať. Nové termíny, vrátane ďalších informácií, budú zverejňované na tejto webovej stránke postupne.

Applications for bed/accommodatdion

Applications for bed/accommodation assignment can be submitted via the electronic form available at the link below.
Applications for bed/accommodation assignment should be sent no later than 31 July 2023.

ONLINE FORM

It is in the full interest of the University that your bed/accommodation assignment requests are accepted to the fullest extent possible. Due to the non-functionality of the AiS2, it is not possible to meet the original deadlines. New deadlines, including further information, will be published on this website on a step-by-step basis.