Späť / Back

Končiaci študenti / Graduating students

Oznam pre študentov - odovzdanie záverečných prác

Vážené študentky, vážení študenti,
Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu kybernetického útoku na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, že nefungujú naše elektronické systémy, vrátane Akademického informačného systému AiS2. Pre cez tento systém momentálne nie je možné vkladať záverečné práce a bude to opätovne možné až po obnovení funkčnosti AiS2. Prosíme vás, aby ste sledovali zverejňované informácie na tejto stránke. Po obnovení funkčnosti AiS2, bude zverejnený termín na vloženie záverečných prác do informačného systému spolu s ďalšími potrebnými informáciami.


Announcement for students

Dear students,
We would like to inform you that due to the cyber-attack on Matej Bel University in Banská Bystrica, our electronic systems, including the Academic Information System AiS2, are not working. Therefore, it is not possible to upload the final thesis to AiS2. This functionality will be available again after recovering the AiS2., We kindly ask you to follow the information published on this website. Once AiS2 is functional again, the deadline for uploading the final theses will be published together with further information.