Späť / Back
FPV UMB Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied / Faculty of Natural Science

Všetky informácie nájdete na stránke fakulty www.fpv.umb.sk v časti Štúdium/Pre uchádzača.

All information can be found on the faculty's website www.fpv.umb.sk