Späť / Back

Uchádzači DPŠ UMB

Oznam pre uchádzačov o doplňujúce pedagogické štúdium na UMB pre akademický rok 2023/2024

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,
Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu kybernetického útoku na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici nefungujú elektronické systémy, vrátane elektronickej prihlášky na štúdium, preto nie je možné sa na štúdium prihlásiť cez tento systém. Nakoľko plánujeme otvorenie tohto štúdia v zimnom semestri AR 2023/2024, prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze:

ONLINE FORMULÁR

Nakoľko nie všetky prihlášky poslané do 19. 6. 2023 prostredníctvom e-prihlášky sa nám podarilo spracovať, prosíme záujemcov, ktorí sa do vyššie uvedeného termínu prihlásili na štúdium, aby tak urobili opätovne prostredníctvom priloženého formulára. Záujemcov, ktorých prihlášky sme spracovali, budeme kontaktovať v najbližších dňoch.

Termíny prihlasovania:

Trojsemestrálne štúdium DPŠ - do 8. 9. 2023

Rozširujúci modul DPŠ - do 14. 8. 2023

Po vyplnení prihlasovacieho formulára a uhradení poplatku za spracovanie prihlášky je potrebné zaslať poštou kópiu diplomu, vysvedčenia z ukončeného VŠ štúdia a doklad o uhradení poplatku za spracovanie prihlášky na adresu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doplňujúce pedagogické štúdium
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Poplatok za spracovanie prihlášky: 30 eur (len bezhotovostným prevodom)
Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK 11 8180 0000 0070 0034 7196
Variabilný symbol: 99001
Do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a priezvisko.

KONTAKTY NA OSOBY:

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - +421 907 999 639
Mgr. Jana Štefániková - +421 907 790 706